BiHVijesti

Usvojena informacija o saradnji BiH i Srbije u borbi protiv trgovine ljudima

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o Nacrtu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u RS, saopćeno je iz Biroa za odnose s javnošću.

– Vlada RS-a je saglasna sa potpisivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća minitara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u RS, ukoliko su kao nadležni organi navedene nadležne institucije RS, čijim radom koordinira imenovani predstavnik Vlade RS. Vlada RS donijela je Rješenje o imenovanju koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u RS – navodi se u saopćenju.

Vlada RS-a danas je usvojila i Informaciju o radu Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije RS-a.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

– Najznačajnije izmjene u tekstu zakona se odnose na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola čime se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja se jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, sa minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta – navodi se u saopćenju.

U potpunosti će biti eliminisana potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedinačne institucije, što će znatno skratiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti znatne finansijske uštede, za investitore i nadležne
institucije.

Jedna od izmjena u zakonu je i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlaštenja na glavni projekat koje se daju na osnovu
posebnih zakona.

Ove saglasnosti zamijenjene su povećanom ulogom i odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za usaglašenost tehničke dokumentacije, tehnička rješenja i kvalitet tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažovao investitor.

S obzirom da revidenti preuzimaju obavezu kontrole projektnih rješenja u skladu sa uslovima i smjernicama datim u lokacijskim uslovima, a što su do sada činila javna preduzeća, to je kod uslova za sticanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu pooštren jedan od uslova za sticanje licence, a do sada
izdate licence ostaju na snazi.

Dodatno se unapređuje oblast prostornog uređenja i građenja objekata. Izvršene su korekcije odredbi koje se odnose na postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi se skratile procedure i jasnije definisao sam postupak. Navedenom izmjenom ni na koji način nije smanjeno ili ugroženo učešće javnosti i zainteresovanih lica, ni kvalitet planskih rješenja, već se samo postiže efikasniji i racionalniji postupak izrade i skraćuju se ukupni rokovi donošenja planova.

Kroz izmjene zakona stvara se pravni osnov za donošenje Strategije energetske obnove zgrada u RS koju će, u skladu sa propisanim nadležnostima razmatrati i usvajati nadležni organi RS.

(fokus.ba)

Vezane vijesti
Vijesti

UDRUŽENJE SUDIJA FBIH POZIVA NA ODGOVORNOST: "Tegeltija je prekršio Zakon"

Vijesti

VLAISAVLJEVIĆ PODRŽAVA DODIKA I ČOVIĆA: "Međunarodni faktor treba ukloniti iz BiH po cijenu da se BiH raspadne"! (VIDEO)

Vijesti

DODIK NASTAVLJA MEDIJSKU OFANZIVU: Na RTRS-u optužio Komšića da želi ostaviti migrantski problem u BiH; Evo i šta je rekao o mogućim sankcijama EU (VIDEO)

Vijesti

SASTANAK TEGELTIJE I BRNABIĆ U LONDONU: Robna razmjena premašila iznos od dvije milijarde eura, što je najviši nivo do sada