Kako naplatiti štetu na vozilu nastalu zbog rupe na cesti?

Kako naplatiti štetu na vozilu nastalu zbog rupe na cesti?

BiH, Uncategorized
Druga važna stvar jeste da vozač fotografiše i oštećenja i rupu iz nekoliko uglova, a vrlo je poželjno uzeti izjave eventualnih svjedoka Rupe kojih je sve više na putevima u BiH su nešto čega se pribojava svaki vozač. Zbog snijega, leda i soli ima ih svuda, velike su i duboke, a pravo pitanje je kako i od koga naplatiti odštetu ukoliko na nekoj od njih “naudite” svom vozilu? Kakva je procedura? Šta vozač treba da uradi? U kojim slučajevima nema odštete, a šteta je nastala zbog ostećenja na putu? Koliko prijava do sada je bilo i koliko šteta je isplaćeno? Vozači moraju da pozovu saobraćajnu policiju, koja treba da obavi uviđaj i sačini zapisnik. Vozači treba da znaju da je u takvim situacijama saobraćajna policija obavezna da izađe na lice…
Read More